Brannslukkere

Etter nye regler skal alle bobiler og campingvogner ha et godkjent brannslukkningsapparat. I campingvognen eller i bobilen er det muligheter at det kan oppstå brann. Ved en brann kan liv og store verdier gå tapt. 

Derfor er vi glade for å kunne hjelpe våre kunder med brannslukkingsutstyr som brannslukkningsapparater med godkjent merking i tillegg til veggholdere og godkjente røykvarslere.