Nedlasting av skjemaer: 

Her kan du laste ned diverse skjemaer som kan skal brukes. F.eks. kunderegistreringsskjema, retur skjema eller reklamasjonsskjema m.m.

Kunderegistreringsskjema:

For å registreres som kunde må vi ha opplysninger, fyll ut skjema som kan lastes ned her, og send dette til post@auto-supply.no 


Reklamasjonsskjema:

Ved reklamasjoner skal dette skjema følge med varen ved retur, før inn så nøyaktig som mulig, legg gjerne med kopi av originalfaktura/kvittering.

Returskjema:

Ved retur av varer, ønsker vi en oversikt over hva som sendes inn, om returen er nye varer, pant eller lign.