Kjente og rapporterte feil på denne siden oppdaget under "Beta-testing".

Ved rapportering av feil eller mulige forbedringer, vennligst oppgi hvordan du fant feilen, hvilken plattform du brukte for å finne den (pc, mac, iPad, iPhone, Android mobil eller lignende), hvilket operativsystem du bruker, og hva slags nettleser. Om mulig legg ved en link og/eller skjermbilde.

 


  • Skiltnummersøk må oppgraderes/justeres.